Nazwa usługi: Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wydział Środowiska

Towarowa 4-6/

87-100 Toruń

http://www.bip.powiattorunski.pl/7143,zarejestrowanie-sprzetu-plywajacego-sluzacego-do-amatorskiego-polowu-ryb.html

tel.: 56 662 88 57

faks: 

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
   
Opłaty:

17 zł

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652) ()
Rozporządzenie
§ 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.). ()
   
Inne informacje: Sprzęt służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
Rejestrację sprzętu prowadzi starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza sprzętu.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: