Najpopularniejsze usługi

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na realizacji wolnostojących parterowych budynków gospodarczych

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Postępowanie w zakresie praw konsumenckich

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w br...

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu...

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Decyzja przenosząca pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydana na wniosek nowego inwestora

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Wniosek mogą złożyć posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności...

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnion...

1. Wydawanie wypisu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o wydawanie wypisu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie do Rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Usługa umożliwia zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na montażu tymczasowych obiektów budowlanych na okres 180 dni

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

wyników