Lista spraw

Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty o zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.

Zezwolenie na transport odpadów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na transport odpadów. Wniosek mogą złożyć prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transpo...

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Wniosek mogą złożyć posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności...

Zgłoszenie do Rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Usługa umożliwia zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.