Alfabetyczna lista usług

1

1. Wydawanie wypisu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o wydawanie wypisu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

2

2. Zgłaszanie prac geodezyjnych

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie prac geodezyjnych

3

3. Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

4

4. Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości

5

5. Udostępnienie innych materiałów

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o udostępnienie innych materiałów

6

6. Udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

7

7. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDOT500

8

8. Udostępnienie zbiorów danych bazy EGiB.

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy EGiB.

9

9. Udostępnienie zbiorów danych GESUT

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT

P

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnion...

wyników