Lista spraw

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Decyzja przenosząca pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydana na wniosek nowego inwestora

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie pomostów

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości 2,5 m, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, służących do cumowania niewielkich jednos...

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na dociepleniu budynków

Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m.
Docieplenie budynków o wysokości do 12 metrów nie wymaga zgło...

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na montażu tymczasowych obiektów budowlanych na okres 180 dni

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na realizacji wolnostojących parterowych budynków gospodarczych

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na remoncie obiektów budowlanych

Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na remoncie obiektów budowlanych, dotyczące:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
b) przegród zewnętrznych...

wyników